Elöverkänsliga blir sjuka av omgivande miljö oavsett vetenskapliga belägg och det är miljörelaterat – Så svarar Socialstyrelsen

Jag har fått svar från Socialstyrelsen gällande hur de bedömer sjukdom, eftersom många nya sjukdomar inte går att diagnostisera, men ändå kan vara handikappande som exempelvis elöverkänslighet eller luktöverkänslig. Utsätts personer inte för det de inte tål då känner de sig frisk, men när miljöskadade kommer i kontakt med det de inte tål då blir personen sjuk.

Socialstyrelsen bedömer då detta att det är en miljörelaterad sjukdom där miljöfaktorer som strålning eller lukter framkallar en sjukdomskänsla som kan vara handikappande för personen. Miljöskadade  känner sig sjuk oavsett om läkarvetenskapen för närvarande inte har tillräckliga vetenskapliga kunskaper, vilket ju inte är speciellt märkligt.

Folk blev ju förkylda förr i tiden och upplevde att de kände sig sjuka även om de vid den tiden vetenskapligt inte kunde diagnostisera sjukdomen. Folk dog ju av pesten oavsett den vetenskapliga kunskapen. Idag har vi nya sjukdomar som vi vetenskapligt inte förstår som beror på miljöstörningar av mänskliga aktiviteter, som spridning av miljöfrämmande strålning som nu allt fler blir sjuka av eller strålskadade av.

Bästa Solveig,

Tack för din fråga om sjukdom. Det är inte säkert att jag är rätt person på Socialstyrelsen att besvara den och det kanske inte ens är säkert att du kan få ett fullständigt svar från en myndighet. Vad som är sjukt och friskt, normalt och onormalt har nog inget enkelt svar. På engelska skiljer man på illness och disease dvs på det som subjektivt, hos den drabbade, upplevs som ohälsa och det som den medicinska vetenskapen kan diagnosticera. Det kan således föreligga illness utan disease t.ex. när det inte går att fastställa en bakomliggande sjukdom trots omfattande utredning av patientens symptom. Ibland talar man om allmän miljökänslighet och räknar där in tillstånd som luktkänslighet, elkänslighet eller problem relaterat till inomhusmiljön. I sådana fall används ofta symptomdiagnoser i sjukvården.

 Vänliga hälsningar

 Martin Tondel

Föredragande läkare

Enheten för hälsoskydd och smittskydd

Socialstyrelsen

Min fråga:

Hej!
Hur definierar man sjukdom hos allergiker och överkänslighetsreaktioner och intolerans etc?.

Tidigare hade man ett begrepp för sjukdom och det var när man inte hade en normal kroppsfunktion. Men hur bedömer man om personer har återkommande nedsatt hälsa som vid allergier och överkänslighetsreaktioner då allmäntillståndet går ner, man blir trött, får ont i huvudet, besvär med luftrören, yr etc. Betraktas man som sjuk vid dessa tillfällen när besvären blossar upp då man belastas med något man inte tål i omgivningen. Är luktöverkänslighet inräknat som väl inte är vetenskapligt bekräftat att det finns ett samband mellan lukt och de mer neurologiska kroppsliga besvär som uppkommer hos denna grupp, betraktas även de som sjuka när de får besvär?

Mvh
Solveig Silverin

Annonser