Historien – Elöverkänslighet skulle tigas ijhäl – Miljö- och hälsoskandalen kring mobil- och teknikindustrins produkter och tvångsbestrålning från sändare

Sidan är under uppbyggnad

Bildskärmsskadan:Tillrättalagd forskning redan 1995, en av de första industrilobbyisten,  professor Sture Lidén, som arbetade för mobilindustrin för att tysta arbetsmiljöskadan av de högstrålande bildskärmarna som kom i samband med färgbildskärmarna. Dessa bildskärmar skadade många personer och blev ett arbetsmiljöproblem vilket TCO och SIF främst försökte komma till rätta med genom att ta fram lågstrålande bildskärma och minska den allmänna belastningen av elektromagnetiska fält i kontorsmiljön. Bildskärmarna hade så hög strålning att amalgamplomberna sprack sönder. En studie ”Effekter på amalgam orsakade av magnetfält från bildskärmar” av Thomas Örtendahl, Odontologiska kliniken Göteborgs universitet för Odontologisk Materialprövning  och Per Högstedt Chalmers Tekniska Högskola Göteborg. Studien visade en förhöjd avgång av kvicksilver från amalgamet som exponerades av strålningen från bildskärmar. Denna effekt var inte specifikt kopplad till vissa bildskärmsmärken.

– Bildskärmsstudien som snabbt tystades ner: skall läggas in

– Tillrättalagd provokationsstudie där de ”elöverkänsliga” personerna kunde sitta framför en dator 8 timmar per dag, vilket bevisar att testpersonerna inte var elöverkänsliga: http://solveig21.mpbloggar.se/2011/12/25/tillrattarlagd-forskning-pa-eloverkanslighetelektrosensitiv-har-pagatt-hela-tiden-anda-fran-begynnelsen-da-bildskarmsskadan-blev-en-ny-sjukdom/

– Journalisten Gunni Nordström har skrivet flera böcker i ämnet hälsorisker och elektromagnetisk strålning:  http://solveig21.mpbloggar.se/2011/10/19/journalisten-gunni-nordstrom-har-skrivet-flera-bocker-i-amnet-halsorisker-och-elektromagnetisk-stralning/

– Bildskärmsskada – Kristina fick svår hudrodnad och acne av bildskärmen. Hon ordinerades av hudläkare Sture Lidén (läkaren/forskaren som sa i TV 1995 att elöverkänlighet skulle tigas ihjäl) cortisonsalva och uppmanades att fortsätta nyttja datorn. Då blev hon än värre. Se stora bilden: http://solveig21.mpbloggar.se/2011/12/24/bildskarmsskada-hud-kristin-fick-svar-hudrodnad-och-acne-av-bildskarmen-hon-ordinerades-av-hudlakare-sture-liden-lakarenforskaren-som-sa-i-tv-1995-att-eloverkanlighet-skulle-tigas-ihjal-cortiso/

Mobilstrålningen från sändare och produkter är en av miljöhistoriens största miljö- och hälsoskandal i modern tid. En förödande verksamhet som riskerar skada allt liv på jorden

– Mona Nilsson journalist och författare till Mobiltelefonins Hälsorisker och spelet om 3G ger bra information om hur industri och myndigheter arbetar för att dölja riskerna med mobilstrålningen: http://solveig21.mpbloggar.se/2011/11/30/mona-nilsson-journalist-och-forfattare-till-mobiltelefonins-halsorisker-och-spelet-om-3g/

Annonser