Europa pressmeddelande som kan vara av stor vikt att känna till


Europa pressmeddelande som kan vara av stor vikt att känna till

 

”Slutligen direktivet om patienträttigheter vid gränsöverskridande vård till, skall antas i dag, kommer att gynna patienter som söker en säker och god kvalitet behandling över gränserna inom EU. Direktivet innehåller bestämmelser om inrättande av nationella kontaktpunkter som ger information till EU-medborgare söker vård utomlands. Det är särskilt användbart för sällsynta sjukdomar , där patienter ofta behandla brist på expertis och försenad diagnos. Åtgärder som anges i direktivet kommer att hjälpa till med diagnos när den bästa expertisen är i en annan medlemsstat. Genom utvecklingen av europeiska referensnätverk och verktyg eHälsa kommer expertis spridas bättre över hela Europa mellan dessa specialiserade centra och annan vårdpersonal (till exempel en lokal ”familj” doktor försöker diagnostisera en sällsynt sjukdom hos en patient). Även direktiv rekommenderar att förhandstillstånd för gränsöverskridande vård utomlands bör inte vägras en sällsynt sjukdom patienten utan att genomföra en klinisk utvärdering av en expert på området”

Annonser