ALLA ÄR ELKÄNSLIGA

ALLA ÄR ELKÄNSLIGA men de blir inte sjuka av elektriska fält och strålning som elöverkänsliga.

Annonser

Alla som blir sjuka av mobilstrålningen tystas – Ansvariga lägger en dimmråde över skadeeffekterna

12 februari 2011

Alla som blir skadade av mobilstrålningen tvingas till en psykolog av försäkringskassan för att hjärntvättas med kognitiv terapi så att de accepterar att det inte är strålningen som är orsaken.

Man hindrar mätning i de strålskadades  hem eller i deras arbetsmiljö.

Anders Alhbom har gått ut i FAS  (också en statlig myndighet) och sagt att elöverkänslighet inte finns.

Socialstyrelsen förbjuder läkare att skriva in i journalerna att patienter relaterar sina sjukdomsbesvär till strålning och elektriska apparater.

Ingen får dokumentera alla dem som  nu blir sjuka av mobilstrålningen och enligt regleringsbreven till myndigheterna är det ingen som bevakar ökningen av den elektromagnetiska strålningen.

Det verkar som att man överfört ansvaret på industrilobbyisten Anders Ahlbom FAS för att ge sken av man bevakar strålningen från de trådlösa nätverken som tillåts öka okontrollerat i vår livsmiljö.

Strålsäkerhetsmyndigheten uppmanar i princip att sätta in trådlöst i skolorna genom att påstå att denna onaturliga strålning är svag.

Så har regeringen och mobilindustrin lagt upp det så att man hänsynslöst kan fortsätta exploatera våra barn och övrig befolkning med sina hälsovådliga produkter allt för att öka tillväxten för att några få skall bli rika.

Dem som denna industri skadar slänger man ut ur samhället och “psykförklarar” . Den psykiska ohälsan har ju ökat dramatiskt sedan 1990 då GSM och sedan 3G byggs ut i början på 2000 (se inlagda diagram över ohälsan).  Med hot om indragen sjukförsäkring tvingar man dessa personer att droga sig med psykofarmaka ( även små barn drogas nu med sömnpiller).

Samtidigt beskyller man  dessa strålskadade för att missköta sin hälsa, att de får skylla sig själva om hjärnan blivit utmattad av stress  då den i själva verket blivit överhettad av mobilstrålningen i vår livsmiljö (se  inlägg om IT-företagarnas reklamtidning).

Som själv strålskadad och elöverkänslig vet jag hur den digitala mobilstrålningen påverkar hjärnan eftersom jag har 18 års beprövad erfarenhet. Min erfarenhet stämmer väl överens med vad man vet vetenskapligt om hur radiofrekvent strålning påverkar hjärnan.

Telekomindustrin skall följa Miljöbalkens allmänna hänsynsregler  kapitel  2 och skall veta vad de gör. Men telekomindustrin hänvisar till Strålsäkerhetsmyndigheten som in faktum inte får ett enda öre (enligt regleringsbreven) för att bevaka den elektromagnetisk a strålningen i vår livsmiljö. Och industrilobbyisten Anders Alhbom som tjänar över 1 miljon om året  har stoppat all forskning på elöverkänslighet och bara givit forskningsanslag till sig själv.

Så är alltså nuläget i Sverige det mest korrupta landet inom EU.

Det är i allra högsta grad alarmerande hur ansvariga inom regering och myndigheter medvetet skadar befolkningen och vår unga generation. Det är så hänsynslöst och grovt att man i sina svartaste stunder vill tro att syftet är att reducera befolkningen och sänka medelåldern. Ansvariga kalkylerar ju  kallt med att fler får Alzheimer i tidig ålder därför att man vet att mobilstrålningen skadar hjärnan.

Att veta vad man gör och tillåta att man skadar både mänsklighet och övrigt liv tyder på en degenererad intelligens. Jag tänker på de vita indianer som förgjorde sig själva genom total avsaknad av medkänsla och intelligens att förstå konsekvenserna av sitt handlande precis som små barn som ännu inte utvecklat sin  förmåga att känna empati för andra.

Denna regering håller på att förstöra hela Sveriges grundläggande kapital som civiliserad  nation. Det gäller folkhälsan, väl utbyggd kommunikation, utbildning, sjukvård istället har vi den högsta arbetslösheten inom EU, sämsta sjukförsäkringen inom EU, sämsta sjukvården (långa köer, vårdskador), man  river en säker och bra kommunikation (kopparnätet för fast telefoni) , man gräver ner oskärmade elkablar i marken, tågkommunikationen klarar inte ens en vanlig svensk vinter.

Jag anser att det är dags misstroendeförklara denna regering som missköter hela nationens grundläggande kapital, en frisk befolkning, god sjukvård, trygg sjukförsäkring, bra skolor, bra och säker kommunikation på alla plan från tele till tåg.

En regering som är helt styrd av industrin och näringslivet och väljer att skydda industrin framför befolkningen och nationens bästa och därmed förbrukar det grundläggande kapitalvärdet, en regering, som tycker det är Ok att hjärnskada en hel befolkning med strålning (man vet ju att Alzheimer kommer att öka i yngre åldrar) missköter sitt förtroende uppdrag.

När kapitalet styr då är exploateringen av människor och miljö hänsynslös  det vet vi ju sedan gammalt av den anledningen tog riksdagen beslutet om Försiktighetsprincipen i Miljöbalken i slutet på 1990-talet, men den har redan näringslivet styrt myndigheterna till att ta bort. Se mitt inlägg  om Försiktighetsprincipen.

Vi är snart tillbaka på 30-talet då folk svalt ihjäl i det här landet om denna regering får fortsätta. Denna regering hinner ställa till mycken skada innan deras mandatperiod går ut därför att  de tänker fel då de uppenbarligen saknar grundläggande kunskaper om vad som bygger upp en nation inför  framtiden

Istället har de placerat Sverige som  lydstat under USA och  betraktar sin egen befolkning som hot eftersom de skall kontrolleras in i minsta detalj med hjälp av FRA och näringslivet.